Duurzaamheid

Duurzaamheid is een breed begrip. Belangrijke thema’s vind ik hierbij:

– afvalverwerking en recycling (VANG: van afval naar grondstof)
Voor de Milieu wijzer app op Android
Voor de milieuwijzer op Apple

We hebben besloten om in de bekende plastic zakken PMD in te zamelen. Dus naast Plastic (P) ook Metalen (M) en Drankverpakkingen (D). Op termijn zou dat eventueel in wijk containers kunnen. Zo willen we de kwaliteit van ons afval verhogen, de kostprijs van afvoer verlagen en het grijze afval verminderen.

– duurzame energie opwekken en opslaan
In het vorige VVD programma en in de coalitie agenda stond dat inwoners coöperatief op openbare gebouwen zonnepanelen moeten kunnen realiseren. Het is nu zover! Energie coöperatie LEOO voert dat nu samen met Zon Op Nederland uit. voor meer info: LEOO

– duurzame mobiliteit
De afgelopen raadsperiode heb ik me sterk gemaakt voor openbare oplaadpalen voor elektrische auto’s. Dankzij een motie van mijn hand zijn er inmiddels 12 oplaadpalen geplaatst door Allego en 3 in aanvraag. En dat zonder investering van de gemeente en altijd op verzoek van inwoners.

– duurzaam bouwen:  Duurzaam Bouwloket

De lokale overheid moet wat mij betreft zelf verantwoorde keuzes maken en vooral faciliteren. Als er particulier initiatief, van bedrijfsleven of inwoners, dan moet daar ruimte voor zijn. Of, zoals Ed Nijpels het zegt: “Onze regelgeving is niet geschikt voor (energie) transities en daar moeten we dus wat aan doen!”