oplaadpalen in Oegstgeest

De afgelopen raadsperiode heb ik mij ingezet om oplaadpalen in Oegstgeest mogelijk te maken. Ondanks tegenwerking is dat gelukt. Iedereen die er behoefte aan heeft kan in Oegstgeest een oplaadpaal aanvragen, die dan in goed overleg door Allego in de buurt wordt geplaatst.

Met uw stem Ga ik de komende vier jaar verder om op een liberale manier Oegstgeest te verduurzamen. Al met 150 stemmen op 21 maart kan ik weer voor u aan de slag.

U kunt dan denken aan:

 • slimme lantaarnpalen (zie video)
 • smart grid toepassingen ism de netbeheerder, zodat het groeiend aantal elektrische auto’s geladen kan worden met lokaal opgewekte stroom (zie: NRC)
 • zonnepanelen op openbare gebouwen

Op andere terreinen:

 • flexibel en gevarieerd bouwen, ook onze kinderen moeten straks na hun studie als starter op de woningmarkt terug kunnen naar Oegstgeest
 • betere verkeersdoorstroming
 • duurzaam bouwen
Please follow and like us:

VANG: red de grijze Kliko!

Op 7 november 2018 heb ik in de begrotingsraad een motie ingebracht om een ultieme poging te doen de grijze kliko-bak te redden. U weet wel, die grijze bak waar u voor betaalt. Die bak die elke twee weken voor uw deur wordt opgehaald. Helaas viel de rest van mijn fractie mij af. zie: raadsvergadering 7 november 2018 >>>kijken vanaf 1 uur 25 minuten en 25 seconden. Later zou blijken dat mijn vermoeden, dat Hart voor Oegstgeest ons een loer draaide, juist was. Zij hebben het plannetje van wethouder Jos Roeffen erdoor gedrukt, wetende dat ze nooit water bij de wijn zouden doen en ons aan het lijntje houdend.

Met uw stem zet ik mijn strijd om dit geldverslindende plan terug te draaien, voort. Al met 150 stemmen op 21 maart kan ik weer voor u aan de slag.

Please follow and like us:

Bezoek aan woningcorporatie Meerwonen

Op vrijdag 3 november bracht ik een uitgebreid werkbezoek aan woningcorporatie Meerwonen. Ik werd vriendelijk ontvangen door Peter Hoogvliet en Melanie Klinkenberg. Ik wilde graag meer weten over het hoe en wat van een woningcorporatie. Ze namen er ruim de tijd voor en ik vond het bijzonder interessant en leerzaam. Zo hoorde ik voor het eerst, dat woningcorporaties heel veel dingen niet mogen, zoals in een segment woningen bouwen waar veel behoefte is, als dat door commerciële partijen kan worden gedaan. Tegelijkertijd Moet de corporatie bij segmenten in de markt die economisch niet zo haalbaar zijn, wel tegen marktcondities leveren. Dat is best lastig.

Verder betaalt een corporatie geen Vennootschapsbelasting. Dat is fijn, zou je zeggen. Maar nee, want VpB is een winstbelasting. En een woningcorporatie betaalt niet over winst maar over omzet belasting, 1/6 deel van de omzet is belasting.

Bezoek woningcorporatie Meerwonen
Bezoek VVD fractie woningcorporatie Meerwonen

Verder hebben we een aantal locaties met woningen van Meerwonen bezocht. Veel variatie en goede staat van de woningen.

even wat feiten op een rij:

 • 74% huur onder €635,05 dat is de grens voor huursubsidie
 • 4% heeft huur boven de €710,68
 • 1.400 woningen in Oegstgeest
 • wachttijd woning is 6 jaar
 • Corporatie MAG boven-sociaal bouwen, maar dan moet de gemeente het vragen EN moet onder vergelijkbare omstandigheden bouwen, dus geen goedkopere grond.
 • Corporatie mag alleen in “nidaap” (dus in de “commerciële sector”) bouwen en verhuren als het geen economische activiteit is, in het segment net boven sociaal, maar de commerciële partijen doen dat niet dus is het eigenlijk nooit commercieel.
 • In Nederland 2 miljard huurtoeslag en 14 miljard hypotheekrente aftrek

Meerwonen, hartelijk dank voor de goede ontvangst en jullie toegewijde uitleg. Jullie doen mooi werk!

Please follow and like us:

bezoek aan Superrr Oegstgeest

Op vrijdag 10 november bracht ik samen met andere raadsleden van Oegstgeest een werkbezoek aan Superrr in Oegstgeest. In de wijk Poelgeest om precies te zijn. De store manager en de operational manager vertelden over hun mooie werk. Mooi omdat Superrr niet zonder reden met 3 R-en wordt gespeld. Deze staan voor Retail, Re-integratie en Relatie (met de omgeving). Supeerrr is verantwoordelijk voor de de re-integratie van inwoners die al langere tijd werkloos zijn en willen integreren. Wat mij opvalt, is dat de Superrr niet alleen een belangrijke functie heeft voor de wijk als lokale supermarkt. Het blijkt ook echt mensen aan een baan te helpen. En dat voor €54.000,- per jaar aan gemeentelijke subsidie. Met een handvol mensen die naar een nieuwe baan doorvloeien, is dat dus echt rendabel.

2017 bezoek Superrr Oegstgeest
2017 bezoek Superrr Oegstgeest
Please follow and like us:

VANG en PMD

Sommige steden kiezen voor het inzamelen van alle afval op een hoop, dat wil zeggen, geheel ongesorteerd. Het adagium is dat dit efficiënter en goedkoper is. Nu kan het woord “goedkoop” nogal veel verschillende dingen betekenen:

 • lage investering voor lokale overheid
 • lage operationele kosten voor lokale overheid
 • voordelig voor de inwoner
 • goedkoop, beter gezegd commercieel interessant voor de afval verwerker

Je hoeft echt geen econoom te zijn, om te begrijpen dat een grote installatie wellicht heel goed afval kan scheiden. Maar je hoeft evenmin een economisch wonder te zijn, om in te zien, dat: “hoe fijner je je afval voorsorteert, hoe beter de prijs die je kan bedingen bij de afval verwerker.”

Hier een video van Suez:

Dat komt enerzijds doordat je dan gewoon minder kilo’s aanlevert (per stroom afval). Maar belangrijker, het kost de afval verwerker gewoon minder tijd en moeite om alles uit elkaar te plukken. Als het recyclebedrijf alleen plastics, metalen en drankverpakkingen uit elkaar hoeft te vissen, dan is dat echt wel minder tijdrovend dan wanneer daar sinaasappelschillen, vleesresten en wie weet wat tussen zitten.

Sterker nog, als je hoogwaardig afval aanlevert, zou dat niet alleen heel goedkoop kunnen worden afgevoerd, soms levert het zelfs geld op. Bij ijzer, koper, papier en aluminium is dat bijvoorbeeld het geval.

Zodra een gemeente eenmaal aangehaakt is bij een afvalverwerker die alles scheidt, is die gemeente aan zijn lot overgeleverd. Als alle inzamelmogelijkheden bij het grof vuil gezet zijn, dan zit de gemeente eenmaal in een “vendor lock-in”. Je kunt niet meer weg. Tariefverhoging? jammer dan, je moet betalen. Dat is op de langere termijn dus niet zo slim!

Beter is het dus, om vooraf wel de grootste afvalstromen te scheiden. Door PMD (plastic, Metalen verpakkingen en Drankverpakkingen) apart in te zamelen, kan de stroom grijs afval enorm worden ingeperkt. Dat moet dan een kostenvoordeel met zoch meebrengen, want grijs afval is de duurste vorm van afval.

Info hoe de gemeente Albrandswaard het doet:

http://www.afvalscheiden-albrandswaard.nl/alles-over-afval/pmd/ 

Please follow and like us:

VANG regio Leiden

 

Waarom zou het goedkoper zijn als je aan een afvalverwerking ongesorteerd afval aanbiedt dan wanneer de dat afval zelf al hoogwaardiger naakt door vooraf te scheiden. dat gaat tegen alle logica in. sterker nog, ik heb het aan een paar specialisten uit het vakgebied gevraagd en die bevestigen dat het inderdaad niet zo is. misschien krijg je als gemeente een tijdje een loktarief maar zodra je geen kant meer op kunt en je alle dure containers in de prullenbak hebt gedaan, ben je de klos. Waarschijnlijk moet je ervaring in het bedrijfsleven hebben om dit door te hebben.

“VANG regio Leiden” verder lezen

Please follow and like us:

kandidaat Nr. 17 VVD Oegstgeest

Ik ben kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018. Ik vraag om uw stem omdat ik de afgelopen 4 jaar veel heb gedaan om als groene VVD’er ons mooie dorp te verduurzamen. En ook voor de komende vier jaar heb ik duurzame plannen in petto.

Je hoort wel eens: “onverkiesbare plek”. Dat bestaat niet. Iedereen op de lijst is  even verkiesbaar. De plek maakt niet uit. Met 150 stemmen van de inwoners van Oegstgeest kom ik voor de VVD weer in de gemeenteraad en kan ik weer als groene VVD’er aan de slag voor Oegstgeest!

Stem op 21 maart op Marcus Rolloos, de nummer 17 van de VVD!

Please follow and like us:

VAR en ZZP

De VAR werkte niet helemaal zoals bedoeld. Daar is een nieuwe regeling voor die nog slechter uitpakt.
Hoe moeten we dat nu oplossen?
1. Stel een minimum uurtarief in. Inderdaad, dat klinkt weinig liberaal maar lees verder.
2. Verplicht om bij de factuur per uur een fee op te nemen die vergelijkbaar is met de CAO lasten en laat die storten op een G rekening zoals in sommige branches al gebruikelijk is. Om deze reden is het minimum uurtarief van belang. Anders kunnen opdrachtgevers beknibbelen op het uurtarief.
3. Verplicht dat VOORAF door opdrachtnemer aan opdrachtgever wordt vastgelegd HOEVEEL uur er wordt gewerkt. Hierdoor kan achteraf altijd worden vastgesteld of de opdrachtnemer het correcte uurtarief heeft gehanteerd cq geeft mogen factureren EN of de juiste afdracht premies is gedaan.
4. In incidenteel wordt gecontroleerd of de opdrachtnemer tijdens het werk ook vooraf aangemeld werk verricht. (Zie 3)
5. Er hoeft dus niet VOORAF te worden gecontroleerd. Ook is de vraag of er een gezagsverhouding is niet van belang. Ook worden er premies afgedragen. Zij het dat de opdrachtnemer dat doet net als de BTW en IB.
Voor opdrachtgever blijft het grote voordeel dat de ingehuurde geen vast contract heeft. Dat moet voldoende reden zijn voor de opdrachtgever om de opdrachtnemer in te huren. Er wordt echter wel premie afgedragen.
Please follow and like us:

CO2 en autos

Het is helemaal geen gek idee om te streven naar zo veel mogelijk huizen met zonnepanelen en warmtepomp. Ook zo veel mogelijk elektrische auto’s helemaal geen gek idee. En dat duurzame energie de banen van de toekomst oplevert, dat kun je al een paar jaar uit mij mond optekenen. Maar anders dan de PvdA geef ik hier, in mijn eigen tijd en op eigen kosten, elke dag invulling aan bij DEOdrive.

De grote vraag is nu dan ook: hoe denkt de PvdA dit voor elkaar te krijgen?

Ik zou het volgende doen:

1. Landelijke regelgeving voor het neerzetten van oplaadpalen voor de deur. (op eigen kosten). Voordeel: geen kosten per maand aan netbeheer omdat de oplaadaadpaal aan een bestaand huis of kantoor is aangesloten.
2. In de inkomsten belasting CO2 bonus malus invoeren op de uitstoot van auto’s. Lijkt op nivelleren en daar houd ik helemaal niet van maar dit is vrijwel de enige knop waar de minister van financiën effectief aan kan draaien zonder gat in de begroting te slaan. De huidige bevoordeling van duurzame auto’s werken namelijk slecht en hebben vaak vooral effect op aanschaf van nieuwe auto’s en op zakelijke leaserijders. Ook niet echt eerlijk.
3. Bonus malus invoeren op CO2 uitstoot gerelateerd aan gasverbruik en verbruik van grijze stroom. Ook hier geldt weer: de vervuiler betaalt en het kan voor de staatskas budget neutraal omdat de bonus wordt betaald door de malus van anderen. Hetzelfde geldt voor Energiebelasting. Die moet voor alle duurzaam opgewekte energie worden afgeschaft!

Please follow and like us:

handicap of kwaliteit

Normaal gesproken als ik ergens het verhaal van duurzame energie innovatie vertel dan probeer ik mensen op een andere manier naar dingen te laten kijken. Maar vandaag, uitgenodigd door de Change Club te gast bij CtheCity en Ctaste waren de rollen omgedraaid.

Waarom?
Mij werd een spiegel voorgehouden. Het gaat niet om wat mensen niet kunnen maar om wat mensen wel kunnen. En een handicap betekent vaak juist dat mensen op andere vlakken scherper zijn, hun andere zintuigen beter gebruiken en daardoor extra kwaliteiten hebben.

En dat zette mij aan het denken. Ik waak ervoor om egocentrisch te zijn maar ik had toch een gevoel van herkenning. Ook vraag ik me af waarom ik net als wel meer mensen mijn gebreken probeer te ontkennen en verbergen. Misschien schuilt er in een gebrek wel een kwaliteit en schuilt er kracht in als je deze erkent.

Gebrek of juist kwaliteit?

Ik groef in mijn geheugen en herinnerde me de laatste keer dat ik autorijexamen deed. Een vriendelijke dame vertrouwde mij toe dat ze geloofde dat ik goed keek maar ze kon het niet zien. Ik had haar uitgelegd dat mijn rechter oog een beetje scheef staat. Dat oog doet niet zo veel en is lui. Mijn linker oog is bijziend en rechts is verziend. Als ik mijn bril vergeten ben dan moet ik mijn linker oog dicht knijpen om veraf mensen te herkennen. Sommige dames voelen zich vereerd omdat ik naar hen lijk te knipogen.

De rijexaminator zei dat ik eigenlijk een invalide rijbewijs had moeten hebben maar ze zag het door de vingers. Ik zie geen diepte en ik denk dat ze gelijk had. Alhoewel het tot op heden niet tot noemenswaardig gevaar in het verkeer heeft geleid. Vind ik zelf althans 😉.

Maar ik vond dat ik geen invalide rijbewijs verdiende ten koste van mensen die slecht ter been zijn. Lijkt me logisch.

Verder gravend in mijn geheugen herinnerde ik me dat ik in mijn jonge jaren geen bal of bos sleutels kon vangen. En dan denken mensen om je heen al gauw dat je niet goed wijs bent. Gek eigenlijk.

Ook een glas melk inschenken leidde, zeker tijdens de groei, steevast tot problemen. Probeer zelf eens een glas in te schenken met één oog gesloten. Hilarisch! Niet als je 12 jaar bent, geloof me. Als ik boven een wit tafellaken een glas rode wijn in moet schenken dan tik ik nog steeds de rand van het glas aan. Dat heurt natuurlijk niet maar nood breekt wet. Bij sport als laatst gekozen, gegarandeerd. Hockey op een gewoon grasveld? Niet bepaald een succes. Je mist de bal.

Een studie rechten waar je heel veel voor moet lezen? Kan ik je niet aanraden met een scheef en lui oog. Letters gaan dansen en draaien voor je hoofd. Schrijven gaat stukken beter dus van dyslexie is geen sprake. Dus geen ontheffing bij tentamens.

Nu het goede nieuws. Als je alles in twee dimensies ziet in plaats van 3D, dan is 3 dimensionaal tekenen op een 2 dimensionaal papier heel gemakkelijk. Dat was heel erg leuk. En zo zie je dat een handicap soms ook een voordeel oplevert.

En misschien zie ik veel dingen anders omdat ik letterlijk anders kijk. Wie weet!

De moraal van het verhaal

De mensen met vrij zware beperkingen aan oren of ogen bij Ctaste en CtheCity zijn heel erg goed in hun werk. En mij hebben ze vandaag doen beseffen dat mijn ongemakken bijna verwaarloosbaar easy zijn. Maar die ongemakken hielpen mij wel een voorstelling te maken wat het moet zijn om met een veel grotere visuele of auditieve beperking te leven en te werken. Dat kwam wel even bij me aan. Ik ben deze mensen heel dankbaar voor het inzicht dat ze me vandaag hebben gegeven en ik bewonder dat ze zoveel uit het leven halen. Die mensen zijn niet zielig. Ze zijn geweldig!

artikel VK over lui oog en 2D gezichtsvermogen: http://www.volkskrant.nl/archief/loensen-zonder-diepte~a464821/

Ervaar je andere zintuigen in het donker: http://cthecity.nl/

Eten in het donker, waarom dat een belangrijke ervaring is en hoe je perfect wordt bediend door blinden: http://www.ctaste.nl/

Zie wat mensen met visuele of auditieve beperkingen voor jouw bedrijf kunnen betekenen: http://www.ctalents.nl/

[box] Everybody is a genius. But if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid. A. Einstein[/box]

Please follow and like us: