Geschiedenis

De familie Rolloos heeft een rijke geschiedenis, met name in de Middeleeuwen. De familie Rolloos is afkomstig uit Normandië en via dat voormalige hertogdom uit Scandinavië. De familie stamt direct af van Rollo, de Noorman die Normandië veroverde, tot bloei bracht en door de Koning van Frankrijk tot Graaf van Normandië werd benoemd, waarna zijn nazaten Hertogen van Normandië werden. Zijn kleinzoon is Willem de Veroveraar. Via hem zijn veel Noormannen naar Engeland verhuisd, waar nazaten van Rollo in de Engelse koninklijke familie terechtkwamen. Familienamen als Rolls en Rollo in Engeland (en de VS) komen ook direct van Rollo.

De familie is via de handel in schaapswol Vanuit Normandië in Nederland terecht gekomen in Gouda, waar Jan Drickszoon Rolloos in 1402 vier jaar belastingvrijstelling verkreeg als hij zich daar zou vestigen.

De Noormannen van Normandië zijn in het begin van de 10e eeuw Bretagne binnengevallen en hebben Bretagne een tijdje overheerst. Deze overheersing eindigde met de strijd bij Trans-Le-Forêt in 939, die de Bretonners wonnen. Dat maakt de verbinding tussen het wapen van Rolloos met Bretagne; het Middeleeuwse wapen van Bretagne was een zwart kruis op een zilver (=wit) veld. Een veel gemaakte vergissing is dat dit kruis een Christelijke oorsprong heeft. Dat is echter niet zo. Dit kruis werd al eeuwen gebruikt en net als alle Scandinavische kruizen in hun nationale vlaggen hebben deze geen Christelijke oorsprong.

Hieronder de vlag van Middeleeuws Bretagne. Deze vlag heeft geen verband met de Teutoonse orde.

Bronnen over de vlag van Bretagne:

http://culturebretagne.free.fr/index.php?id=29

http://www.sjude.fr/communique_Kroazdu.php

Willem de Veroveraar en de verovering van Engeland

Willem de Veroveraar is de 5e graads achterkleinzoon van Rollo. Op 14 oktober 1066 wint hij met zijn Noormannen de strijd bij Hastings en na de dood in de strijd van koning Harold II van Engeland werd Willem koning van Engeland. https://nl.wikipedia.org/wiki/Slag_bij_Hastings

Met Willem de Veroveraar kwamen ook de eerste Joden in Engeland aan. Hij nodigde Joodse handelaren uit mee te gaan naar Engeland in 1070.

Zie ook: https://www.oxfordjewishheritage.co.uk/english-jewish-heritage/310-the-history-of-the-medieval-jews-of-england

https://www.migrationmuseum.org/wp-content/uploads/2017/04/MMP-SOW-Lesson-4-Jewish-Timeline-copy.pdf

https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_the_Jews_in_England_(1066%E2%80%931290)

Oude schrijfwijzen

Oude schrijfwijzen zijn: Rollois, Rolloes, Roloys, Rolloys, Rulloos, Rol Loos en De Rollos (Richard de Rollos). Daarbij is de klinker na de tweede “o” een verlengingsklinker. (een dubbele “o” werd niet geschreven, net zoals de dubbele “a” werd geschreven als “ae”)