Regionale Energie Strategie

De Regionale Energie Strategie (afgekort RES) van Holland Rijnland heeft veel stof doen opwaaien. Namens de VVD heb ik er serieuze bezwaren tegen omdat:

 • De betaalbaarheid blijkt op geen enkele manier. Dat is verdacht. Als er een klinkende business case onder lag met “woonlastenneutraliteit” voor onze inwoners, dan was dat natuurlijk allang bekend.
 • Waarom warmte via duur warmtenet vanuit Rotterdam naar Oegstgeest halen? Als het zo goed is, kunnen ze het dan niet beter in de regio Rotterdam gebruiken? Is dat niet goedkoper?
 • Waarom hergebruiken we het gasnet niet? Dat hebben we met zijn allen allang betaald en is in topconditie, de beste van de wereld! Voor een klein bedrag kan het gehele Nederlandse net fasegewijs worden omgebouwd naar (groene of blauwe**) waterstof.
 • Waarom kunnen wij niet, net als nu, (groene) energie van buiten onze regio betrekken? Dan kunnen we een deel van die groene energie, als er (bijvoorbeeld midden in de zomer) om ons heen teveel van is, zoals op zonnige dagen, deze energie gebruiken voor de productie van groene waterstof om in de winter te verwarmen.
 • Waarom een monopolie voor het warmtenet? Anders is het niet betaalbaar? Dan is het gewoon te duur!
 • De bron van de warmte is niet duurzaam en stoot op zichzelf meer CO2 uit dan ons huidige gasverbruik. Bovendien is veel van de warmte eindig, zoals warmte door het verbranden van afval. Gingen wij niet juist minder afval produceren, zoals we recent hebben afgesproken?
 • De VVD is 100% tegen het afsluiten van huizen en gebouwen van het gasnet. Voor ons is het gasnet een duurzame goudmijn.

Op 19 mei 2020 namen tientallen raadsleden en wethouders uit de regio Holland Rijnland deel aan een online webinar met Marco Bijkerk van Remeha en Bastiaan Bor van Lagerwey als gastsprekers. Hieronder een video verslag.

De onbalans van aanbod groene energie en vraag naar energie
Energie die binnenkomt in Nederland, wat we zelf gebruiken, wat we exporteren en welk gedeelte WARMTE en welk gedeelte ELEKTRICITEIT is.
De CV-ketel van Remeha op waterstof. Even betaalbaar als een “gewone” CV-ketel.
Een weergave van de potentiële energie opslag. Zowel in CAPACITEIT (hoeveelheid kilowattuur) als in VERMOGEN (maximaal leverbare vermogen). Maar wacht, deze schaal is LOGARITMISCH.
Dit is de weergave op een NORMALE schaal. Hieruit volgt dat Waterstof (H2) de ENIGE BETAALBARE en REALISTISCHE optie is om energie langdurig op de slaan.

Oegstgeest niet van gas los

Je hoort het wel vaker: “Van gas los”. Na de aardbevingen in Groningen klinkt dat misschien heel logisch. Maar dat is het niet. Nederland heeft een zeer hoogwaardig en fijnmazig gasnetwerk. Ons elektriciteitsnetwerk is internationaal ook een van de beste, maar de capaciteit van het gasnet is 20 keer groter. En daar zit de crux. 77% van al onze energie is warmte en dus voor het overgrote deel gas.

Dat kan je niet zomaar even snel vervangen door elektriciteit! Een paar huizen kunnen wel “all electric”, een wijkje kan aan de warmtepomp (feitelijk een omgekeerde airco) maar dan hebben we het ook wel gehad. Heek Nederland elektrisch verwarmen kan je gewoon vergeten.

“De warmterotonde”

Er is, of beter gezegd was, een sterke, betaalde lobby voor het doorsturen van restwarmte vanuit de haven naar de regio Leiden.

Een bijzonder slecht idee omdat:

 1. Het warmte betreft die komt van zeer vervuilende industrie. We gaan dus schoon gas vervangen door warmte waaraan zeer veel uitstoot gerelateerd is.
 2. Die industrie zal in de toekomst kleiner worden, de warmte is dus niet zeker.
 3. De infrastructuur kost honderden miljoenen.
 4. De warmte is te hoog, huizen zijn veel meer gebaat bij lage-temperatuur warmte.
 5. De warmte matcht helemaal niet met de vraag.

Samengevat is de warmterotonde een bijzonder slecht plan. Niet verwonderlijk konden we dat ook recent in de media lezen en horen.

Gas vergroenen

Gas kan heel goed, heel geleidelijk en heel betaalbaar vergroend worden. Voordat er aardgas werd ontdekt ging er stadsgas door onze gasleidingen. En stadsgas was 50% waterstof en 50% koolmonoxide, wat natuurlijk veel gevaarlijker was dan de waterstof. Waterstof kan gemaakt worden uit groene stroom, op momenten dat we dat niet meteen nodig hebben. Zo kunnen we energie uit de zomer verplaatsen naar de winter, precies wanneer we die energie extra hard nodig hebben. In Rotterdam wordt al een test gedaan met waterstof in woningen wat heel voorspoedig verloopt.

Oegstgeest dus niet van gas los en aan warmtenet maar geleidelijk en betaalbaar over naar waterstof.

Oplaadpalenbeleid

Oplaadpalenbeleid. Een mooi scrabble woord. Maar er gaat een wereld achter schuil met merkwaardige anekdotes, bijzondere reacties en eigenaardige parkeeracties.

Een benzineauto parkeert hier bij oplaadpaal: FOUT!

Vandaag was ik op verzoek in gesprek met “twee mensen uit Den Haag”. Ik noem even maar geen namen en rugnummers. U begrijpt wel waarom. Het verzoek was om even van gedachten te wisselen over oplaadpalenbeleid. Ik ontving hen in het gemeentehuis van Oegstgeest.

We konden het niet tot een uur beperken. Dat komt doordat er nogal wat mythes zijn, veel dingen fout gaan bij besluitvorming en uitvoering en omdat er behoorlijk wat aannames rondvliegen. Een bloemlezing.

 • Batterijen, die slijten toch heel erg?
  – Nee, allesbehalve. een benzinemotor, DIE slijt erg hard.
 • Maar een oplaadpaal, dat is toch een privéparkeerplek?
  – Nee, iedereen kan en mag er laden. Heb je geen stekkerauto, dan heb je er niets te zoeken.
 • Maar als een parkeerplek wordt geserveerd voor stekkerauto’s, dan onttrek je een parkeerplek aan de voorraad openbare parkeerplekken. – Nee, iemand vraagt een oplaadpaal aan. Diegene parkeerde eerst zijn of haar benzine- of dieselauto op een willekeurige plek. Nu is die auto weg en in plaats daarvan staat er een stekkerauto. Ja, die staat dan wel meestal op die ENE plek, bij de laadpaal.
 • Maar die elektrische auto’s die blijven veel te lang bij een oplaadpaal staan.
  – Grappig genoeg hoor je dit argument heel vaak van mensen die niet in een stekkerauto rijden en zelden van mensen die elektrisch rijden. De praktijk leert dat mensen daar behoorlijk sociaal mee omgaan. Als je ergens komt, waar bij een oplaadpaal twee auto’s staan te laden dan begrijpt men dat heel goed en zoek je een andere paal. Staan er twee benzineauto’s, dan is dat heel erg vervelend.
 • Moeten we handhaven op volgeladen batterijen?
  – Nee, dat is om meerdere redenen niet handig en onuitvoerbaar. Als een auto ‘s avonds laat aan de paal wordt gehangen en om 07:00 ‘s ochtends vol is en om 08:30 loopt er bij wijze van spreken een handhaver langs, wat dan? Misschien was die batterij pas 3 minuten geleden vol? Het is niet te controleren. En mensen gaan daar redelijk mee om. Vaak halen mensen hun volle auto weg en soms heeft men daar de tijd niet voor of zijn alle andere parkeerplekken vol. Pech.
 • Oplaadpalen verhogen de parkeerdruk.
  – Dat is slecht zeer beperkt waar. Meestal verkoopt men de benzineauto en koopt men er een stekkerauto voor terug.
 • Kunnen we niet beter klusters maken of allemaal gaan snelladen langs de snelweg?
  – Nee, hoe meer verspreid, des te kleiner de kans op overbelasting van het elektriciteitsnet. gebruik het principe “paal volgt auto”. Zet ze neer waar de behoefte is. Bovendien is ‘s nachts laden heel voordelig voor onze netstabiliteit. Langs de snelweg komen er te snel files bij laadstations. “in de wijk laden” is dus een goede zaak.
 • Die borden met “P alleen voor opladen elektrische auto’s”
  – Ja, die zijn lelijk. Oegstgeest plaatst per parkeerplek een bord, dus soms twee borden per oplaadpaal. Onnodig duur en onnodig lelijk. Ik bepleit een regeling in de APV met allen een sticker op de oplaadpaal en een kruis op de parkeerplek.

Zo, dat was even een zeer korte samenvatting. Wordt vervolgt!

Wandelpad Oegstgeester kanaal

Wandelpad langs Oegstgeesterkanaal-Noord?

Honderden inwoners van Oegstgeest vulden de enquête in: wel of geen wandelpad langs de Noordzijde van het Oegstgeester kanaal? Ik zal de resultaten binnenkort delen. De enquête blijft zeker tot donderdag 16 mei 2019 open. Er zijn ook twee vragen over hoe het pad er zou moeten komen, ALS u dat wilt. Nee-stemmers kunnen dat gerust invullen, dan gaat het om de nee-stem.

Veel gehoord argument is dat direct aanwonenden belanghebbend zijn. Dat is natuurlijk zo. Maar ook andere Oegstgeestenaren zijn belanghebbend; zij kunnen immers het belang hebben om daar te willen wandelen. Daarmee is het wat betreft de VVD-fractie geen uitgemaakte zaak. Wij staan er open in en vinden het horen van de mening van Oegstgeestenaren heel belangrijk. Is dit dan een referendum? Dat nu ook weer niet. Het hangt van een aantal factoren af. Bijvoorbeeld: Kunnen er bezwaren worden weggenomen?

Vult u hem ook in?

Brug in de dorpsstraat Oegstgeest

hier de video

De brug in de Dorpsstraat in Oegstgeest zou moeten worden vervangen. Maar is dat werkelijk zo? Tegelijkertijd speelt de discussie over de verkeersintensiteit in de smalle straat. Op 4 april werd de weg ter hoogte van de brug ineens gesloten voor verkeer. Wegens een gevaar dat in een rapport werd beschreven. Dat rapport is echter nog niet openbaar gemaakt. Inmiddels is wel duidelijk, dat de verkeersdruk elders niet ondraaglijk is geworden. Ook de brandweer heeft geen moeite met de huidige tijdelijke afsluiting.
De brug zelf bestaat uit drie delen, naast elkaar. Het middelste deel is het oudste en het sterkste deel. Het is een halfcirkelig tongewelf zoals de Romeinen die al bouwden. Oersterk. Er zit geen scheurtje in. De twee aanliggende betonplaten zijn naoorlogs en de roestige staalpinnen liggen bloot aan de onderzijde. Opmerkelijk genoeg zitten de optische instrumenten alleen op de twee zijdelen. DIE zijn verzakt. En DAAR lopen de leidingen doorheen. Het is zeer onaannemelijk, dat het oersterke middendeel vervangen dient te worden. Alleen de naoorlogse zijdelen zijn er slecht aan toe.

Oegstgeest van gas los?

Op maandag 14 januari 2019 hield ik naar aanleiding van het document Uitvoeringsprogramma Impuls Duurzaam Oegstgeest een betoog in de commissie Ruimte. Deze kunt u hier nazien op 1:19:30 (U:M:S).

Mijn betoog richt zich met name op aardgas. Als voormalig inwoner van Groningen leef ik nog steeds dagelijks mee met de rampspoed die veel Groningers is overkomen. Huizen zijn op veel plaatsen (onherstelbaar) beschadigd of zelfs onbewoonbaar geworden. Dat kan natuurlijk niet.

Dus als we “van gas af moeten” betekent het eerst en vooral dat we van “Gronings gas” af moeten. Dat is evident. Maar we hebben ook een CO2 opgave. Welnu, daar worden de zaken wat mij betreft nog genuanceerder.
Veel landen, Duitsland voorop, stappen juist over OP aardgas. Dat klinkt vreemd maar dat is het niet. Dat zit zo. Ze nemen namelijk in steeds grotere mate afscheid van bruinkool en steenkool. Waarschijnlijk weet u ook wel dat de CO2 uitstoot en fijnstof uitstoot van bruin- en steenkool veel hoger is dan die van aardgas. Tevens zijn aardgascentrales veel flexibeler dan centrales op kolen, waardoor aardgas heel goed gecombineerd kan worden met duurzame energie zoals wind en zon. En dat helpt pns pas ECHT in de energietransitie. Nu is aardgas wel iets duurder dan kolen, maar het is betaalbaar.

Ik ben namens de VVD voorstander van het zetten van betaalbare, overzichtelijke en haalbare oplossingen in de energietransitie.

Aanlanding Netten op Zee
Aanlanding Netten op Zee

Aardagsnetwerk uit de grond halen en huizen afsluiten? Dacht het niet!
Een populaire kreet is het afsluiten van woningen van het aardgasnetwerk. Op pagina 8 van het document Duurzame Impuls Oegstgeest staat het voornemen “om op wijkniveau woningen van het aardgasnetwerk af te koppelen.” Dat lijkt mij een bijzonder slecht idee. De ambitie moet zijn om fasegewijs afscheid te nemen van aardgas, maar wat mij betreft NIET van het aardgasnetwerk. Daar zit het verschil. Nederland beschikt over een prachtig en fijnmazig gasnetwerk, waar ook groen gas of biogas doorheen kan. Nu vraagt u zich misschien af waar dat groene gas vandaan moet komen. Dat zit zo. De komende jaren worden steeds meer windmolens op de Noordzee geplaatst. Die leveren soms stroom op momenten, waarop die stroom niet nodig is. Dan kan deze stroom op zee worden omgezet in waterstof en per schip worden geëxporteerd of via pijpleidingen aan land worden gebracht. Deze gasvormige elektrische energie (waterstof is eigenlijk een gasvormige batterij) kan vervolgens gemakkelijk over heel Nederland worden gedistribueerd.

Wist u dat er tot 1963 50% waterstof door onze gasleidingen liep en dat wij in Nederland ALLE CV’s en kooktoestellen hebben omgebouwd voor…aardgas, dat toen net ontdekt was?”
zie ook:

Een andere methode kan zijn “methanisatie”. Dat is een proces waarbij van waterstof en CO2 (hebben we genoeg van, toch?) CH4 gemaakt wordt. en CH4 is: groen gas (“aardgas”) Mijn inschatting is dat er eerst een kleine hoeveelheid waterstof in ons gasnetwerk wordt bijgemengd en dat er later met groen gas wordt gewerkt. Maar dat staat open.

Voor u is belangrijk: Het is betaalbaar, haalbaar en uitvoerbaar!

Dus voordat mensen hele stoere dingen gaan roepen, eerst even kijken welke mogelijkheden er zijn, die vandaag al tegen redelijke kosten mogelijk zijn. Natuurlijk kunnen sommige nieuwe woningen gasvrij worden gebouwd. Nieuwe woningen kunnen namelijk heel goed geïsoleerd worden en dan is verwarmen met een warmtepomp goed mogelijk. Ook weet ik, dat sommige bestaande huizen verwarmen met een warmtepomp. Maar dat is lang niet voor alle huizen haalbaar. En daarom bepleit ik namens de VVD een realistische tussenstap, die ons allemaal geleidelijk helpt ons gas te verduurzamen.

Op de website van de Gasunie staat een artikel waarin wordt uitgelegd op welke manier “blauwe waterstof” een grote rol kan spelen in de energietransitie.

Inwoners bedankt voor bomenacties

Beste Oegstgeestenaren,

De afgelopen maanden hebben jullie je hard ingezet voor behoud van zoveel mogelijk bomen, indien mogelijk. Dat lukt niet altijd. Maar daar waar in eerste instantie allebomen in de Bloemenbuurt het onderspit zouden delven, zijn er 33 gered! En dat is dankzij de harde inzet van bewoners van deze wijk. Dat is een compliment en een felicitatie waard! De actieve inwoners zijn in gesprek gegaan met het College van B&W en de ambtenaren van de afdeling Beheer Openbare Ruimte. Dat ging lang niet altijd gemakkelijk. Zo waren de geluiden uit de wijk niet altijd eensluidend en dat is vanzelfsprekend en begrijpelijk. Ook is voor inwoners niet altijd duidelijk hoe en waarom bomen weg moeten. Maar inwoners ontdekten ook een fout in de tekening bij de Violenlaan. Er stonden op de tekening rioolbuizen waarvan de bewoners zeiden, dat deze niet in gebruik waren of misschien wel nooit in gebruik waren geweest.

En wat bleek? de bewoners hadden gelijk. Daardoor kon nog een aantal bomen gespaard worden. De teller is uiteindelijk gekomen op 33 gespaarde bomen! Een compliment waard voor zowel College, ambtenaren als inwoners! Ook in Wilhelminapark en Oranjewijk moesten bomen wijken en ook daar is in nauwe samenwerking met inwoners gekeken naar de beste oplossing. De VVD juicht deze samenwerking toe en zal er op toezien dat de gemeente constructief in gesprek blijft met inwoners.

Bomen Violenlaan Oegstgeest
Bomen Violenlaan Oegstgeest
©Marcus Rolloos (mag onder bronvermelding gebruikt worden)