About

Duurzame Energie Innovatie en Technisch Onderwijs
Stichting Rolloos van Berkenwoude zet zich pro deo in voor verbetering van duurzame energie innovatie in combinatie met technisch onderwijs. In de visie van de stichting past het verbinden van Onderwijs, Ondernemers, Onderzoek en Overheid. De 4 O’s kunnen veel van elkaar leren en samen vaak meer bereiken dan alleen.

Stichting Rolloos van Berkenwoude wordt gefinancierd door bedrijven, waaronder DEOdrive, die belangeloos projecten willen mogelijk maken met een ideëel doel binnen innovatie, onderwijs, duurzaamheid en of energie.

 

Wij zijn al meer dan 10 jaar vast klant bij De Heeg, onze partner op het gebied van website en e-mail hosting. Wij bevelen De Heeg dan ook aan. Duurzaamheid betekent voor ons ook trouw aan onze partners, wij bouwen op duurzame relaties.

Echter, De Heeg is inmiddels ook een GROENE provider en heeft daarvoor een ISO certificaat gekregen. Wij zijn verheugd dat onze hosting partner De Heeg ook Groen is.

Algemeen
Stichting Rolloos van Berkenwoude is opgericht door Marcus Rolloos. Hij heeft 18 jaar commerciële ervaring in project management, account management, sales en entrepreneurship. Tijdens deze jaren heeft hij veel ervaring opgedaan op de gebieden die de stichting steunt. De stichting is opgericht om een duidelijke scheidslijn aan te kunnen brengen tussen commerciële activiteiten, hoe ideëel en duurzaam ook, binnen DEOdrive en de not for profit, ideële, doelen van de stichting.