Hoe het Rijk duurzaamheid effectief en budget neutraal kan vormgeven

De rijksoverheid geeft bij de onderhandelingen over het energie akkoord de hoogste prioriteit aan gezonde overheidsfinanciën. Begrijpelijk en terecht. Wat ik aanraad is het volgende.

1. Verhoog de accijns op brandstoffen. Daarmee maakt het Rijk een einde aan oneigenlijk gebruik van hybride plugin auto’s die zelden worden opgeladen maar wel een fiscaal voordeel bieden en dus de Staat geld kosten
Uitvoerbaar, Rechtmatig, Handhaafbaar en Proportioneel.
2. Met maatregel 1. Kunnen allerlei andere zaken budget neutraal worden gedaan, zoals:
3. Verlaag de milieubelasting op groene energie naar 0, ook de coöperatief opgewekte energie.
4. Verhoog de milieubelasting op grijze stroom, mede hiermee wordt maatregel 3 Budget neutraal gefinancierd. Kijkend naar huidige accijnsen moet ook de VVD zich daar in kunnen vinden en de overheidsfinanciën blijven op orde of verbeteren zelfs.

Extra voordeel is dat verkoop van zuinige auto’s, ook de niet-elektrische, gestimuleerd wordt. Allerlei subsidies kunnen onmiddellijk komen te vervallen: besparing voor overheid en einde van allerlei papierwerk.

Geef een reactie