Nieuwsbrief April 2011

iPad: Hype of Revolutie?

Recent werd bij de Industrieele Groote Club (IGC) in Amsterdam een presentatie gegeven over de impact van “Apps” en dan met name de iPad en iPhone op bedrijfsprocessen en vooral de effectiviteit ervan. Een tablet PC als de iPad is geen wondermiddel, wel een mooie aanvulling. Opvallend lijkt het meer een concurrent van stapels papier dan van de laptop. Lees HIERONDER verder… over de iPad en meer in het algemeen de Tablet PC.

Logo van Marcus Rolloos Coaching
Het beeldmerk van Marcus Rolloos Coaching is de letter X met een balletje erboven. De X staat symbool voor een gelukkig mens en het lichaam, het balletje voor het hoofd en de geest. Het logo lijkt sterk op het logo van http://one.lapto.org Toeval? Nu geloof ik niet in toeval, maar in dit geval is het een prachtig toeval. Ik heb dit logo zelf ontworpen zonder dat ik op dat moment wist van het prachtige initiatief van One Laptop. Zij ondersteunen namelijk onderwijs van kinderen in ontwikkelende landen door ze de beschikking te geven over een laptop, die speciaal voor kinderen is ontworpen. En ik geloof dat na veilighed, voedsel, schoon water en sanitaire voorzieningen, educatie het allerbelangrijkste is voor kinderen om gelukkig te kunnen worden.
In-Company Workshop
Ik geef gratis In-Company Coaching Workshops voor bedrijven die kennis willen maken met Coaching. Wat is Coaching en wat kan het betekenen voor uw organisatie?

Wie coacht wie, welke methodes zijn er en hoe maken we er een gewoonte van in plaats van een gril?

Benut deze kans! Neem contact op en vraag naar de mogelijkheden!

Tel 0653161877

FD Career Challenge & Mini MBA weekend Nyenrode
Ik heb meegedaan aan de FD Career Challenge die in februari en maart werd georganiseerd door LinkedIn, Het Financieele Dagblad en Nyenrode Business Universiteit. Ik ben doorgedrongen tot de laatste 50 finalisten en daarmee heb ik een plek verworven in de Mini MBA die bij Nyenrode gehouden werd op 11 een 12 maart in Breukelen.

De mini MBA was inpirerend, uitdagend en leerzaam. Voor mij als coach ook zeer aansprekend omdat resultaten, happiness en groei centraal stonden.

Het Nieuwe Werken (HNW)
Vrijwel iedereen heefter wel eens van gehoord: Het Nieuwe Werken, afgekort HNW. In het Engels heet het New Way of Working, afgekort NWW. Maar wat gaat er allemaal schuil achter deze mooie termen=3F Wat is het en wat is het niet? Is het wel zo nieuw? Is het alleen flexwerken of is flexwerken slechts een onderdeel=3F Moet iedereen nu flexwerken of is het een keuze? Of misschien kun je op ieder moment kiezen? En hoe Nederlands is het? Over HNW geef ik speciale workshops die laten zien wat HNW voor u en uw organisatie kan betekenen. Neemt u contact op voor een kennismaking!
Open Source
Open Source. Het klinkt helemaal van deze tijd. En dat is het ook. Maar hoe
open is Open Source eigenlijk? Heel open en dat is voor veel mensen even
wennen. We waren namelijk gewend geraakt aan software van producent X of Y.
Maar dat is nu anders. Open Source is meer als het onderhoud van je auto.
Iedereen die gekwalificeerd is, kan het. De bouwstenen zijn standaard en als
de garage ermee ophoudt, kunt u probleemloos op een ander overstappen. Lees
hieronder verder…
 

Ipad, hype of revolutie?
Ik zie steeds meer iPads bij mijn klanten. Met belangstelling woonde ik
dan ook een presentatie bij om te horen en zien wat de actuele stand van zaken is op het gebied van Apps, iPads en tablet PC’s. De presentatie was zeer overtuigend en toonde hoe de iPad de manier waarop we werken, besluiten nemen en besturen in toenemendemate wijzigt.

De iPad is opvallend genoeg meer een concurrent van papieren rapporten en online beschikbare informatie dan van de bekende laptop, die vaak wordt ingezet bij de presentatie en bespreking van cijfers binnen een organisatie. Vergaderingen zullen meer onderbouwd zijn van actuele feiten en zaken kunnen sneller besproken worden omdat de gegevens die men bespreekt direct beschikbaar zijn en er ook mete en “ingezoomd” kan worden op details van de gegevens. Niet verrassend dat deze ontwikkeling met bijzondere aandacht moet worden gevolgd. Het is niet nodig dat de bestaande systemen worden aangepast omdat de gegevens die reeds in verschillende systemen beschikbaar zijn worden ontsloten en visueel beter gepresenteerd kunnen worden een app. SAP gaat binnen ruim een jaar 20 duizend medewerkers voorzien van een iPad en bij MicroStrategy heeft meer dan de helft van de medewerkers alleen iPad. Het enorm groeiende aantal apps alleen kan niet overtuigen. De uitdagingen blijven voor IT-afdelingen de juiste en up to date data te leveren voor de Excecutive Dashboards en Business Intelligence-rapporten, zodat medewerkers op verschillende niveau’s effectief met deze gegevens kunnen samenwerken.

Google Android en Microsoft
Maar Google Android en Microsoft Windows-platforms komen eraan. Hoe gaan zij zich waarmaken op deze markt=3F Immers, het is duidelijk geworden dat niet het besturingssysteem leidend is en inmiddels ook niet de browser die men gebruikt. Het gaat om de app en de effectieve gebruiksvriendelijkheid ervan. Dat betekent dat het succes van de Ipad ook zijn grootste bedreiging is. Iedereen kan zelf een app bouwen of laten bouwen, onafhankelijk van besturingssysteem, browser of hardware.

U1 laptop-tablet combi van Lenovo
Dat de Tablet PC, wat een iPad nu eenmaal is, een hoge vlucht gaat nemen is duidelijk. En dat komt omdat hiermee een betere manier van werken en een effectievere manier van overleg mogelijk zijn. Maar nu is reeds een ding zeker: niet alleen Apple zal va deze ontwikkeling profiteren. Het lijkt ons verstandig serieus de ontwikkelingen rondom de iPad en meer in het algemeen de tablet PC te volgen. Hier links afgebeeld de nog niet in Europa verkrijgbare U1 van Lenovo op Android, een ware iPad concurrent. Zowel als Android Tablet te gebruiken als in laptop modus met Windows.

Wat gaat er nu werkelijk binnen de organisatie veranderen?
Lost de tablet PC problemen op? Met andere woorden: het apparaat zelf verandert niets. Je moet ervoor zorgen dat de organisatie reeds klaar is voor een nieuwe manier van werken.

Open Source

Vroeger kocht je een softwarelicentie in om uberhaupt een softwarepakket te mogen gebruiken. En dan had je nog geen letter op je toetsenbord aangeslagen. Dat is nu anders. Je kunt de software downloaden en gebruiken Wil je vervolgens iets custom made gewijzigd hebben, dan zoek je een Open Source partner die je wensen kan vertalen in een maatwerk oplossing. Eigenlijk heel logisch. Een ander groot voordeel van open source is dat de gebruikte technologie open en niet proprietary is. Dat is logisch maar we vergeten nog wel eens wat voor enorm voordeel dat oplevert. Je kunt de systemen daardoor veel gemakkelijker koppelen. En die koppelingen, daar verdienden de “oude” leveraniers vaak enorm aan. Een praktijkvoorbeeld is dat SMS berichten van telecom aanbieders relatief duur zijn. Dat komt precies door bovengenoemde.

New Knowledge Club

Op 7 April was er de maandelijkse bijeenkomst van de New Knowledge Club
(http://www.newknowledgeclub.nl/) in de Faculty Club van de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Spreker was Peter Sieben, partner bij Beacon. Hij deelde met ons zijn kennis en ervaring over
Brand Management
. Interessante conclusie is dat zo ongeveer alles wat we weten over branding aan het veranderen is. Ik zag veel zaken terug die ik in mijn business plan over One-To-One marketing en interactieve multimedia in 1998 schreef. Het is heel fascinerend om te lezen hoe onze wereld verandert. Wie had gedacht dat de huidige jeugd in rap tempo steeds minder TV kijkt=3F Dachten wij niet dat TV een medium was voor de jeugd=3F Nee, de huidige aanstormende generatie hecht nauwelijks aan massacommunicatie. Zij vinden één op één contact veel belangrijker, kijken naar wat mensen in hun peer-group interessant vinden, willen informatie zien en lezen op tijdstippen dat het hun uitkomt. Tevens dienen de boodschap en de achterliggende waarden ertoe te doen, anders loopt de jonge consument weg. Ook verschilt de doelgroep per tijd en locatie, als je al van een doelgroep kunt spreken.

De New Knowledge Club is een prachtig platform van mensen die hun kennis en kunde delen, waar de discussie niet uit de weg wordt gegaan. Een aanrader!

Twitter

LinkedIn

Afmelden?

Het Nieuwe Werken en Coaching

Het Nieuwe Werken, afgekort HNW, is een veel gehoord begrip de laatste tijd. Wat is HNW en wat niet? Tijdens de FD Career Challenge 2011 was ik als een van de 50 finalisten aanwezig bij het FD Career Challenge weekend bij Nyenrode Business Universiteit in Breukelen. Prof. A. Roobeek ging nader op HNW in en wat het betekent voor huidige medewerkers. Per generatie is er globaal nogal een verschil. Zo is generatie Y, geboren na 1985, vrij goed in staat volgens de principes van HNW te werken. Generatie X, geboren na 1970, zou ook aan de bak moeten kunnen. Een generatie waar HNW veel minder bij past zijn de Babyboomers. Immers, bij HNW heb je vrij weinig aan alle instituties die door de Babyboomers zijn opgebouwd.

Wat is HNW? Volgens sommigen flexwerken maar eerlijk gezegd is dat slechts een van de mogelijkheden. Een zeer belangrijk onderdeel van HNW is resultaatgerichtheid. Nu bestond dat al, maar in veel organisaties bleef men toch ook sturen op proces en de manier van werken en daarbij de controle op processen. Bij HNW heb je wel veel oog voor het individu, maar je beoordeelt op resultaat en of effectiviteit. Verder dient de manager bij HNW ook daadwerkelijk het vertrouwen aan de medewerker te geven. In plaats van een controlerende, dirigerende rol krijgt de manager een coachende, inspirerende rol. En dat is ook wennen. Er zijn zelfs mogelijkheden om een team zonder duidelijke leider effectief te laten functioneren.

wordt vervolgd…

What is the New Way of Working (NWW / HNW) -and what not?

IBM’s Tom Watson Sr, viewed people as the most important asset of his company. In The Netherlands, Eckart Wintzen’s BSO applied the New Way of Working (NWW) in the eighties.

NWW requires an open-minded, result driven business culture and organizational ethics. Essential is the fact that processes and management style are adapted to this result-driven mentality. NWW is not a goal in itself, but then again neither is controlling people. Why would you control actions of people if you can focus on controlling RESULTS? Would you like your people to be pro-active? You get your people to be pro-active by enabling them to grow and to take responsibility for their actions. Control their results, not their behavior.

A coach challenges people to decide and act, based on an individual’s personal responsibility and consciousness, within clear boundaries.

And that’s also what NWW is all about. The key factor is results. That’s why NWW not only regards profit, it also regards how you spend your resources like money, energy and time, wasted by commuting for example.

I can work virtually anywhere. I like to be measured by financial, social and ecological results. I believe I should challenge people to be more (time) efficient, productive and as a consequence, more happy!

How would you value people that manage themselves, that feel responsible for their projects, that use chat, e-mail, mobile Internet and social networks for their own productivity as well as for the company’s benefit? The place where people work is irrelevant as long as they communicate effectively. You as a manager or leader would get the bird’s eye view and what would you like better than that?

Coach your people for they will grow, show responsibility and they will do whatever it takes to reach their goals -and yours.
———————————————————————-
Note: I wrote this 300 word-essay during the FD Career Challenge 2011 that resulted in me being one of the 50 finalists. I was rewarded with a mini-MBA at Nyenrode Business Universiteit.

“Ik weet wat je denkt”

“Ik weet wat je denkt.”
Het is lang geleden dat iemand dat tegen me zei en ik kan me het nog goed herinneren. Het was mijn rij-instructeur. Ik weet niet of hij nog leeft. Zijn auto was een rijdende asbak, ruikte continu naar de doorrookte kroeg waar ik tijdens mijn studie werkte.

Hij is zelfs tijdens een van mijn lessen in slaap gevallen. Ik tikte toen opzettelijk met een voorband een stoepje aan en de beste man schrok zich wezenloos. Ik lachen natuurlijk. Hij boos.

Maar hij dacht dus zeker te weten wat ik dacht. “Mis!” dacht ik toen. Ik denk niet dat mensen de pretentie moeten hebben dat ze denken te weten wat iemand anders denkt. En hij zeker niet. Sterker nog, mensen zijn zich vaak niet eens bewust wat ze zelf onbewust denken.

De reden dat hij dit zei was overigens erg triviaal en daardoor voor hem zeker niet zekerder in te schatten. Ik liet het gaspedaal los omdat het licht 50 meter verderop op rood stond. Leek me logisch. Ik doe het nog steeds. En nog steeds zijn er mensen achter me die het gas erop houden en me van achteren naderen. Maar dat is een ander verhaal. Dat heeft weer met ego te maken.

De instructeur dacht dat ik mijn gaspedaal met een speciale reden los liet. Dat klopte wel maar met een andere reden dan door hem voorzien. Zijn aanname was dat ik dat deed omdat ik dacht dat het licht vanzelf op groen zou springen. Dat was uiteraard een ideale gelegenheid voor hem om mij zijn kennis over de werking van verkeerslichten tentoon te spreiden. Het licht zou namelijk pas op groen springen zodra de lus onder het wegdek, vlak vóór het licht, een auto detecteerde.

“Dat maakt mij niet zoveel uit”, antwoordde ik hem. Dat -en dat wist ik- irriteerde hem. Ik bleek namelijk niet zo geïnteresseerd in zijn college over stoplichten en daar was eigenlijk ook een goede reden voor. Hoe de logica achter de rode en groene lampen ook zou werken, het maakte mij echt niet uit. “Waarom zou ik dan gas blijven geven?”, voegde ik nog aan de discussie toe. Nu werd hij licht opgewonden van irritatie. Hij sloeg me om de oren met kreten van verbazing en onbegrip. Dat ik dat niet begreep. Dat ik het niet van hem aan wilde nemen.

Maar daar ging het natuurlijk eigenlijk helemaal niet om. Ik vind het helemaal niet nodig om voor een rood licht gas te blijven geven. En dat wist hij niet. En hij vroeg er ook niet naar. Zijn enige doel was om mij zijn standpunt te laten zien. Dat had ik natuurlijk allang door. Maar zonder dat hij ernaar zou vragen zou ik mijn beweegredenen niet prijsgeven.

Je begrijpt natuurlijk dat ik met deze instructeur mijn rijbewijs niet gehaald heb. Dat gebeurde een paar jaar later bij een communicatief zeer sterke en didactisch goed ontwikkelde instructeur.

De moraal van het verhaal.
Het gaat in essentie niet om de triviale feitelijkheden die ik hierboven beschrijf. Naar analogie van het boek “Zen en de kunst van het motoronderhoud” (een echte aanrader) beschrijf ik hier miscommunicatie van twee mensen die elkaar niet begrijpen, willen of kunnen begrijpen. Dit verhaal is toevallig echt gebeurd maar ik had het ook kunnen verzinnen. Het gaat om de onderlinge communicatie.

Maar een ding: Denk nooit zeker te weten wat de ander denkt. En zelfs als dat wel zo is, Dan is dat niet de essentie. De essentie is wat het met jou en met de ander doet en wat jij en de ander erbij voelt.

Mensen willen gezien worden

Als je op straat loopt, kom je veel verschillende mensen tegen. Eigenlijk is iedereen verschillend natuurlijk. Maar als je hardloopt, of in mijn geval jogt, dan kom je nog veel meer mensen tegen.

Joggers en hardlopers zijn natuurlijk rare mensen. Ze verwachten eigenlijk dat iedereen voor ze opzij gaat en eigenlijk is dat best begrijpelijk. Iedereen die wel eens hardloopt, weet waarom. Je verandert hardlopend nu eenmaal niet zo gauw van koers en iemand die staat of wandelt doet dat veel sneller.

Soms lijkt het wel of je als hardloper een bepaalde aantrekkingskracht bezit. Ook best begrijpelijk, want zo’n rode broek valt op en dat door de zon wit uitgeslagen haar ook. En je hoeft geen 100 kilo te wegen zoals ik om op te vallen. Sommige hardlopers zijn heel knap. Ik niet. En wat ook opvalt is de sweater die enigszins ritmisch met de Nokia MP3-speler annex workout-computer meebeweegt.

Gek eigenlijk, dat als je zó opvalt, sommige mensen je compleet lijken te missen. Lijken, want ik kan hun gezicht zien, zij de mijne dus ook. En dan heb je van die types die dan juist in de weg lijken te gaan staan. Alsof ze zeggen willen: “Ja, sloof jij je maar uit met dat jaren-tachtig hoofdbandje van je, ik ga mooi niet voor je opzij. Je zal merken dat ik hier sta. Zo!” Ik vul nu iemand anders zijn gedachten in. Helemaal verkeerd natuurlijk. Maarja, je moet wat.

Je vraagt je namelijk toch af hoe het komt dat sommige mensen keurig een stapje inhouden of opzij doen en anderen, terwijl ze je soms recht in de ogen kijken lomp stil blijven staan alsof ze water in de fik zien staan. Lees nu even de titel van deze column.

En dat is echt zo. Steeds weer blijkt uit onderzoek dat het diepste verlangen van de mens is om erkend, gezien en gerespecteerd te worden.

Maar da’s logisch…