Power to Gas voor energiemaatschappijen

DEOdrive staat ook voor Duurzame Energie Opwekken (en Opslaan). Wij bieden energiemaatschappijen maatwerk advies en project management op het gebied van “Power to Gas”. Wat dat precies betekent ziet u in onderstaand schema.
powertogas-schema

Met een dergelijke “P2G plant” zijn energiemaatschappijen in staat om energievraag en aanbod veel beter op elkaar af te stemmen en zelfs elektrische energie om te zetten in gas en vice versa.

Energiemaatschappijen hebben vervolgens de volgende mogelijkheden:

  • Het biedt de kans om bij een lage of zelfs negatieve prijs voor elektriciteit deze energie in waterstof op te slaan. Vervolgens kan dat waterstof in Nederland tot 12% volume worden bijgemengd in het aardgasnetwerk.
  • Ten tweede kan het opgeslagen waterstof later, bij een hogere prijs en een hogere vraag naar elektra, omgezet worden in elektrische energie.
  • Ten derde kunnen kolencentrales schoner branden met toevoeging van waterstof, deels gebaseerd op de bestaande business case, deels toegeschreven naar komend jaar waarin Power to Gas ook voor Essent kan worden gerealiseerd.

Geef een reactie