Regio

Samenwerken is belangrijk. Zowel in het bedrijfsleven als in het openbaar bestuur. Maar het moet wel altijd wederzijds zijn, ook in de Leidse regio. Oegstgeest werkt op verschillende terreinen samen. Wat mij betreft werken we nauw samen op gebieden als:

– openbaar vervoer en verkeer (bereikbaarheid)

– economie

– duurzame energie

– ruimtelijke ordening (bouwen en wonen)

Maar als je naar bovenstaande thema’s kijkt, zie je ook meteen waarom ik vind dat we op die belangrijke onderwerpen juist wel zelf als Oegstgeest de eindbeslissing nemen. Herkenbare thema’s zijn dan: parkeren, hoe hoog mag men bouwen en bijvoorbeeld en hoe gaan we om met afstand tot de arbeidsmarkt en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.