Veiligheid

Veiligheid is voor iedereen heel erg belangrijk. We leven in een sociaal dorp waarin het gevoel van veiligheid vaak hoger is dan in de grote stad. Toch is er regelmatig sprake van inbraak. Buurtpreventie, Whatsapp groepjes en goede voorlichting zijn daarbij van groot belang. Wist u dat er al veel informatie te vinden is via de website van de gemeente Oegstgeest?

Veiligheid waar we bijna allemaal ook mee te maken hebben, is verkeersveiligheid. Daarom heb ik het college meerdere keren dringend verzocht om rondom rotondes te snoeien, in het belang van fietsers, met name de jongere, omdat die minder goed zichtbaar zijn bij hogere struiken rond de rotondes. En het werkt! De rotondes zijn overzichtelijker en veiliger geworden.