Wandelpad Oegstgeester kanaal

Wandelpad langs Oegstgeesterkanaal-Noord?

Honderden inwoners van Oegstgeest vulden de enquête in: wel of geen wandelpad langs de Noordzijde van het Oegstgeester kanaal? Ik zal de resultaten binnenkort delen. De enquête blijft zeker tot donderdag 16 mei 2019 open. Er zijn ook twee vragen over hoe het pad er zou moeten komen, ALS u dat wilt. Nee-stemmers kunnen dat gerust invullen, dan gaat het om de nee-stem.

Veel gehoord argument is dat direct aanwonenden belanghebbend zijn. Dat is natuurlijk zo. Maar ook andere Oegstgeestenaren zijn belanghebbend; zij kunnen immers het belang hebben om daar te willen wandelen. Daarmee is het wat betreft de VVD-fractie geen uitgemaakte zaak. Wij staan er open in en vinden het horen van de mening van Oegstgeestenaren heel belangrijk. Is dit dan een referendum? Dat nu ook weer niet. Het hangt van een aantal factoren af. Bijvoorbeeld: Kunnen er bezwaren worden weggenomen?

Vult u hem ook in?

Geef een reactie